MỘT SỐ ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN CHO NAM

MỘT SỐ ĐƠN HÀNG CHO NAM 
1. 9 nam làm vận hành máy dệt tại Tottori. Tuổi 20-29
🍅Ngày thi tuyển: 26/9/2017
Xuất cảnh: tháng 1/2018
💲Lương cơ bản: 130.000 yên / tháng. Thực lĩnh: 97.000 yên / tháng
=======================
2. 9 nam làm bảo trì máy tại Tochigi. Tuổi 19-30
🍅Ngày thi tuyển: 26/9/2017
Xuất cảnh: tháng 2/2018
💲Lương cơ bản: 144.000 yên / tháng. Thực lĩnh: 106.000 yên / tháng
=======================
3. 9 nam làm sơn kim loại tại Kyoto. Tuổi 22-29
🍅Ngày thi tuyển: 1/10/2017
Xuất cảnh: tháng 2/2018
💲Lương cơ bản: 144.000 yên / tháng. Thực lĩnh: 106.000 yên / tháng
=======================
4. 9 nam làm sơn kim loại tại Kyoto. Tuổi 22-29
🍅Ngày thi tuyển: 1/10/2017
Xuất cảnh: tháng 2/2018
💲Lương cơ bản: 144.000 yên / tháng. Thực lĩnh: 106.000 yên / tháng
=======================

Copyright Protected 2017. All Rights Reserved. Truong Thinh International Cooperation Service JSC